Algemeen

Wat zijn de verschillende vormen van schenken?

Veel mensen kiezen ervoor om hun kinderen geld te schenken ‘met de warme hand’ in plaats van hen het geld later te laten erven. Bij een schenking hoeft de ontvanger namelijk geen inkomstenbelasting te betalen. Zij krijgen over dit bedrag later ook niet te maken met de erfbelasting, want het telt niet mee voor de erfenis. Tegelijkertijd opent een schenking voor de ontvanger vaak deuren die anders gesloten zouden blijven. Zo is het op dit moment voor veel jongeren de enige mogelijkheid om een woning te kunnen financieren. In dit artikel bespreken we de 3 verschillende vormen van schenken.

Contant geld schenken aan je kind(eren)

Heb je op dit moment voldoende geld om nu én in de toekomst van te kunnen leven? Dan kun je overwegen om een contante schenking te doen. Elk jaar wordt opnieuw bepaald hoeveel je belastingvrij mag schenken aan je kinderen. Je kunt jaarlijks een bedrag schenken dat vrij te besteden is. Eenmalig mag je ook een groot bedrag schenken, als dit wordt besteed aan een studie, de huidige woning of een nieuwe woning. Wil je meer schenken dan het bedrag dat je van de Belastingdienst vrij mag schenken? Dan betaal je wel schenkingsbelasting.

Alleen op papier een bedrag schenken

Heb je niet direct voldoende geld om te schenken, maar wil je wel profiteren van het belastingvoordeel? Dan kan je ook een schenking op papier doen. In dat geval leg je vast dat je een x-bedrag schenkt aan je kind, maar leen je dit direct weer terug. Je moet dan wel ieder jaar 6% rente over de lening aan je kind betalen. Je lost deze lening af wanneer je overlijdt. Op die manier is er geen erfbelasting over het geschonken bedrag verschuldigd, zolang dit binnen de marges van het belastingvrij te schenken bedrag blijft.

Geld schenken onder bewind

Wil jij je kind een schenking doen, maar wel controle behouden over de manier waarop dit geld besteed wordt? Dan kan een schenking onder bewind een goede oplossing zijn. Een derde beheert in dat geval het geld voor je kinderen. Er wordt ook een akte opgemaakt waarin je verschillende voorwaarden op kunt nemen. Zo kan je bepalen dat het geld bijvoorbeeld alleen uitgegeven mag worden aan een studie, een huis of iets dergelijks. Ook de einddatum van het bewind kun je vastleggen, bijvoorbeeld het moment dat je kind volwassen wordt. Daarna komt het geld volledig in handen van je kinderen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button