Belasting

Belastingschijven 2021

Story Highlights
  • We gaan minder belasting betalen in 2021
  • Nederland heeft drie boxen waarin verschillende tarieven gelden
  • Op basis aangifte inkomstenbelasting

Goed nieuws. Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt in 2021. Was het in 2020 nog 37,35 procent, dit jaar betaal je nog 37,10 procent. Dit tarief geldt voor inkomens tot 68.507 euro. Dat betekent dat werkenden als mensen met een uitkering er op vooruit gaan. Beide groepen houden netto meer geld over. Het is overigens de bedoeling dat het tarief gedurende 2022 tot 2024 verder daalt, om uiteindelijk op 37,03 procent uit te komen. Voor ouderen geldt tot een bedrag van 35.000 euro een lager tarief omdat deze groep mensen geen AOW premie hoeft te betalen. Ook dit tarief daalt.

Box 1 tarief 2021

Tarief box 1 werk en woning is het tarief voor het belastbaar inkomen. Het box 1 tarief 2021 heeft een oplopend tarief met twee schijven. Dat betekent dat je naar verhouding meer betaalt als het inkomen hoger is. Verdien je in 2021 een belastbaar inkomen uit werk en woning tot een bedrag van 35.130 euro dan betaal je ook premie volksverzekering. In het jaar dat je de AOW leeftijd bereikt word je belast via een aangepast tarief.

Box 2 tarief 2021

Het tarief box 2 geldt voor belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang. Over het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang moet je in box tarief 2021 precies 26,90 procent betalen. In 2020 was dat nog 26,25 procent. Nog een jaar eerder, in 2019, lag het tarief nog op 25 procent. Wat je dus aan belasting betaalt hangt af van je inkomsten en je vermogen. Ook de aftrekbare kosten en je schulden spelen een rol bij de hoogte van de belasting. Je betaalt belasting op basis van aangifte inkomstenbelasting waarbij dus in grote lijnen twee belastingtarieven gelden; een basistarief van 37,10 procent en een toptarief van 49,50 procent. Je belastbaar inkomen is je loon, maar ook de ontvangen alimentatie, afkoopsommen en de inkomsten uit eigen woning en inkomsten uit freelance werk.

Box 3 tarief 2021

Het tarief in box 3 geldt voor het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. In 2021 is het box 3 tarief 2021 vastgesteld op 31 procent. In 2020 lag dit nog op 30 procent, hetzelfde percentage gold in 2019. Op het moment dat alle inkomsten bij elkaar zijn opgeteld, worden de aftrekposten vanaf getrokken. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Over het bedrag dat resteert betaal je dus belasting, loonheffing en volksverzekeringpremies. Over de eerste 68.507 euro betaal je dus 37,10 procent en vanaf dat bedrag geldt het toptarief van 49,50 procent. Van het bedrag dat zo ontstaat worden nog wel de eventuele heffingskortingen afgetrokken en dat levert een te betalen bedrag op. Voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben of mensen die al ouder zijn, gelden andere tarieven bij de verschillende belastingschijven. Daarmee is het belastingstelsel zoals wij dat in ons land kennen helemaal niet ingewikkeld. Dit in tegenstelling tot wel eens verondersteld wordt. Belangrijkste nieuws is echter dat de belasting dit jaar en in de komende twee jaren naar beneden gaat. En dat zal de meeste mensen, mensen die werken en mensen die een uitkering genieten, echt als muziek in de oren klinken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button