Belasting

Vrijstelling spaargeld 2021

Story Highlights
  • Spaargeld wordt belast in box 3
  • Over de eerste 50.000 euro betaal je geen belasting
  • In 2022 gaan een miljoen minder mensen belasting betalen

Hoeveel belasting betaal je eigenlijk over je spaargeld? Zeker voort mensen met (veel) spaargeld is dit een belangrijke vraag. Het staat te lezen in het belastingplan 2021, waarin ook voldoende informatie te vinden is over belastingheffingen over vermogen en over je spaargeld, beleggingen en andere vermogenselementen. De plannen voor 2022 zijn er nog niet nadat die eerder van tafel geveegd werden.

Hoeveel spaargeld belastingvrij in 2021?

 Belasting over spaargeld betekent belasting betalen in box 3. De belasting die je betaalt over spaargeld blijft gelijk aan het tarief van 2020. Op dit moment betaal je belasting over je vermogen als dat meer is dan het heffingsvrije bedrag van 30.846 euro per persoon. Samen met je partner mag je dus precies 61.846 euro hebben zonder dat je er belasting over hoeft te betalen. Dit bedrag gaat overigens omhoog en wordt 50.000 euro per persoon. Daardoor mag je dus samen 100.000 euro verdienen voor je belasting betaalt. Het percentage belasting was 30 procent en wordt in 2021 verhoogd naar 31 procent.

Heb je niet meer dan een ton aan spaargeld, dan ga je er op vooruit

Binnen dit kader is het niet van belang hoeveel rendement je op je vermogen weet te halen. Dit is niet van belang. Er wordt gewerkt met een fictief rendement of eigenlijk met meerdere rendementen. Stel je hebt alleen en dus zonder partner een vermogen van 100.000 euro. Dan is de helft van dat bedrag dus vrijgesteld en blijft er 50.000 euro over om belasting over te betalen. Bij een fictief rendement van 1,9 procent kom je vervolgens uit op een rendement van 950 euro. Met 31 procent belasting betekent dit een bedrag van 294,50 euro aan belasting. Dat houdt in, gerekend over heel je vermogen, een percentage van 0,29 procent. Dat was in 2020 0,37 procent. Heb je dus niet meer dan 100.000 euro, dan ga je er op vooruit.

In 2022 gaan een miljoen minder mensen belasting betalen

Het is het uitgangspunt van het kabinet dat in 2022 ongeveer een miljoen minder mensen belasting moeten betalen over hun vermogen vanwege het fors verhogen van het heffingsvrije vermogen. Mensen die wel belasting moeten betalen, betalen dus wel iets meer per belaste euro. Dit omdat het verhoogde rendementspercentage en het verhoogde belastingpercentage. Voor de meeste mensen is er dus sprake van een verbetering van het belastingstelsel ten opzichte van 2020.

Gerelateerde artikelen

Back to top button