Hypotheek

Notariskosten bij aankoop huis

Story Highlights
  • Zonder de notaris koop je geen huis
  • Notaris maakt de transport- en hypotheekakte
  • Kosten hypotheekakte onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar

Kijk, voor de dames van FFIN.nl was het allemaal geen probleem omdat ze nou eenmaal in een rijke gemeente wonen, maar dat geldt natuurlijk niet voort iedereen. Als je een huis koopt, kost dat je meer geld dan alleen de prijs die je moet betalen voor de woning. Je krijgt ook nog te maken met notariskosten namelijk. En die schommelen vaak tussen de 800 en 1900 euro.

Opstellen van de hypotheek- en transportakte

De notariskosten bestaan uit het opstellen van de transportakte en het maken van de hypotheekakte. Beide aktes zijn verplicht als je een huis koopt met een hypotheek. De transportakte wordt ook wel leveringsakte genoemd. De opdracht van het eigendom van een onroerende zaak staat in dit document. De notaris stelt het document op en ondertekent het. Datzelfde geldt voor jou en de verkopende partij. De notaris zorgt eveneens dat de transportakte ingeschreven wordt in het register van het Kadaster.

Ingeschreven in het register van het Kadaster

Bij het sluiten van de hypotheek hoort een hypotheekakte. In die akte staan de afspraken tussen jou en de geldverstrekker omschreven. Op aanwijzing van de geldverstrekker stelt de notaris dit document op. Is iedereen akkoord met het document dan tekent de notaris, de geldverstrekker en onderteken ook jij. De notaris zorgt ook nu dat deze akte ingeschreven wordt in de registers van de Kadaster.

Zonder de notaris kun je geen huis kopen

Hoewel in het geheel van de kosten voor de aankoop van een huis de kosten voor de notaris nogal meevallen, kun je kosten besparen door een en dezelfde notaris te vragen de transport- en de hypotheekakte voor zijn rekening te nemen. Onder bepaalde voorwaarden is de hypotheekakte fiscaal aftrekbaar overigens. Dat geldt niet voor de transportakte. Hoe je het echter ook wendt of keert, zonder de notaris kun je simpelweg geen huis met hypotheek kopen. Je bent dus simpelweg veroordeeld tot deze vakman.

Gerelateerde artikelen

Back to top button