Belasting

Maak de balans van het afgelopen jaar op met een jaarverslag

Of je nu een eenmanszaak, een besloten vennootschap of een multinational als bedrijf hebt, op het einde van elk jaar ben je verplicht om een jaarverslag op te maken. Een jaarverslag heeft verschillende doeleinden en moeten ook voldoen aan bepaalde verslaggevingsregels. 

Wat is een jaarverslag?

Zoals de naam het al zelf zegt, is een jaarverslag een verslag of document dat jaarlijks wordt opgesteld over een onderneming. Je kan dit als bedrijf zelf doen, maar je kan er ook voor kiezen om dit uit te besteden aan een externe accountant.  

Het grootste doel van een jaarverslag is om verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar. Er wordt een externe verslaggeving gedaan naar mensen die deel uitmaken van het bedrijf in kwestie. Dat kunnen investeerders of aandeelhouders zijn. Het jaarverslag is een manier om alle belanghebbenden meer informatie te geven over het vermogen en de resultaten die het bedrijf het afgelopen jaar heeft behaald. 

Wanneer een bedrijf geen jaarverslag opstelt, kan dit verstrekkende gevolgen hebben. In de meeste gevallen gaat het over een geldboete die moet worden betaald. De externe verslaggeving is namelijk ook van belang voor de overheid en de belastingdienst. Op basis van het verslag kan de belastingdienst namelijk bepalen hoeveel belastingen de onderneming in kwestie zal moeten betalen. 

Indien je als bedrijf bovendien een lening wil aangaan om je bedrijf uit te breiden, is een jaarverslag ook belangrijk. De bank zal namelijk op basis van verschillende documenten, waaronder het jaarverslag, beslissen of je als bedrijf een lening kan krijgen. 

Aan welke regels moet een jaarverslag voldoen?

Een jaarverslag moet aan een aantal verslaggevingsregels voldoen. Wanneer je als bedrijf er zelf niet veel kennis van hebt, kan je altijd beroep doen op een accountant. Zijn gaan met een kritische blik aan de slag met de informatie die hen is gegeven. Daarnaast mag je er zeker van zijn dat een accountant ook de verslaggevingsregels zal volgen. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. Een jaarrekening moet kort samengevat alle informatie bevatten die van belang kunnen zijn voor alle mensen die betrokken zijn bij de onderneming. 

Een van de belangrijkste verslaggevingsregels is dat alle informatie die vermeld wordt in het jaarverslag de huidige situatie van het bedrijf ook getrouw weergeeft. Wanneer bepaalde tegenslagen ervoor zorgen dat er een daling is in de cijfers, moet dit bijvoorbeeld ook vermeld worden in het verslag.

Wat wordt meegenomen in een jaarverslag?

Een jaarverslag bestaat zoals eerder vermeld uit verschillende onderdelen. In eerste instantie wordt er vaak begonnen met een voorwoord. Hierin kun je highlights van het jaarverslag plaatsen. Daarna volgt de samenvatting. In deze samenvatting staat beknopt beschreven wat er in het jaarverslag staat. Na de samenvatting kun je het profiel van de organisatie opstellen. Zo beschrijf je de missie, visie, de doelen en de strategie van het bedrijf. Ook het bestuur en de medewerkers moet je niet vergeten op te nemen in het jaarverslag. Deze kun je vervolgens verder bespreken door werkmethodes en successen toe te voegen. Uiteindelijk kom je aan bij de financiële verantwoording. Hier plaats je de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. Om het jaarverslag mooi af te sluiten, kun je een toekomstblik toevoegen. Tot slot eindig je met enkele bijlagen om extra informatie toe te kunnen voegen.

Wanneer wordt een jaarverslag opgesteld? 

Een jaarverslag wordt altijd aan het einde van het boekjaar opgesteld. Het bestuur van een BV dient deze binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar opgesteld te hebben. Ook moet de jaarrekening worden voorgelegd aan alle aandeelhouders. Zo weet iedereen precies hoe het bedrijf er (financieel) voor staat. Uiteraard is het zo dat hoe sneller het jaarverslag compleet is, hoe beter het is voor het bedrijf. Door het goede overzicht kan er namelijk direct worden gewerkt aan een bedrijfsverbetering. Wanneer het jaarverslag lang op zich laat wachten, kan het zijn dat er een verkeerde richting wordt aangenomen in het bedrijf.

Gerelateerde artikelen

Bekijk ook
Close
Back to top button