BelastingOndernemen

Wanneer moet je als bedrijf vennootschapsbelasting betalen?

Vennootschapsbelasting (VPB) is een belasting die je betaalt over de winst van je onderneming. Of jij ook vennootschapsbelasting moet betalen, is afhankelijk van de rechtsvorm van jouw organisatie en jouw bedrijfsactiviteiten. Heb je een eenmanszaak? Dan is de vennootschapsbelasting niet op jouw bedrijf van toepassing. Je betaalt alleen vennootschapsbelasting als jouw bedrijf een vennootschap op coöperatie is. Verenigingen en stichtingen met een algemeen maatschappelijk en/of sociaal belang kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Wie betaalt vennootschapsbelasting?

Je betaalt vennootschapsbelasting als je een NV (Naamloze Vennootschap), BV (Besloten Vennootschap) of coöperatie hebt. Je moet volgens de huidige wetgeving ook vennootschapsbelasting betalen als je de eigenaar bent van een stichting of een vereniging. Vaak gelden er echter uitzonderingsregels voor stichtingen en verenigingen waardoor zij geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen. Verderop in dit artikel gaan we dieper in op de uitzonderingsgevallen en de voorwaarden van ontheffing. Je betaalt ook geen vennootschapsbelasting als je een bedrijf een andere rechtsvorm heeft dan een vennootschap, als eenmanszaak of zzp’er krijg je niet met vennootschapsbelasting te maken.

Tarieven vennootschapsbelasting 2021

Voor het bepalen van de vennootschapsbelasting wordt er gekeken naar de winst van de onderneming. Het gaat hierbij niet om de commerciële winst van jouw bedrijf, maar om de fiscale winst volgens de meest recente wettelijke bepalingen. De fiscale winst kan namelijk afwijken van de commerciële winst. Het is slim om de aangifte vennootschapsbelasting te laten doen door een accountant die op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van fiscale wetgeving.

Voor het tarief van de vennootschapsbelasting wordt gekeken naar de hoogte van de winst. Over de eerste €245.000 betaal je in 2021 15% vennootschapsbelasting. Daarna ga je 25% over de resterende winst betalen. Hoe meer winst je maakt, des te hoger zal de heffing voor de vennootschapsbelasting zijn.

Ontheffing vennootschapsbelasting

Stichtingen en verenigingen krijgen vrijstelling van de heffing van vennootschapsbelasting wanneer zij aan enkele voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarden is dat het maatschappelijk en sociaal belang centraal staan bij de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een sportvereniging of een evenementenorganisatie. Daarnaast moet het maken van winst niet het doel zijn en elke euro winst moet in de organisatie gestoken worden. De hoogte van de winst moet ook binnen vastgestelde grenzen blijven. Stichtingen en verenigingen die voor ontheffing in aanmerking komen, worden in de meeste gevallen vrijwel volledig door vrijwilligers draaiende gehouden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button