Ondernemen

Dit is de officiële procedure voor een verhuurder bij een huurachterstand

Je hebt je huis verhuurd, alleen is dit al de derde maand dat je huurder de huur niet betaalt. Er is een huurachterstand ontstaan, het laatste wat je wilt als verhuurder. Het probleem kan ontstaan door bijvoorbeeld financiële problemen, geen werk meer hebben of een scheiding. Toch zit jij te wachten op je huur en je staat volkomen in je recht. Maar wat zijn je rechten als verhuurder bij een huurachterstand? In dit artikelen behandelen we vijf stappen die je moet nemen als verhuurder.

Stap 1: een officiële aanmaning

Bij het niet betalen van de huur is een huurder automatisch ‘in gebreke’ zoals dat in vaktermen wordt genoemd. Dit houdt heel simpel in dat je niet kan doen wat je eigenlijk wel moet doen. Wanneer een huurder niet betaalt, ontvangt deze een betalingsherinnering of een aanmaning. In een aanmaningsbrief voor huurachterstand moeten de volgende zaken worden vermeld:

  • De betalingstermijn (14 dagen of meer)
  • De ingangsdatum van de betalingstermijn
  • Vermelding dat bij het uitblijven van de betaling incassokosten komen kijken
  • De hoogte van de incassokosten (mocht dit nodig zijn)

Stap 2: incassoprocedure huurachterstand

Stap 1 heeft helaas niet gewerkt en je huurder betaalt nog steeds om de huur niet. De huurachterstand wordt alsmaar hoger en het begint nu echt vervelend te worden. De volgende stap is het inschakelen van een incassobureau. Wat je hiermee eigenlijk doet, is de incassoprocedure uit handen geven aan een extern bureau. Dit bureau regelt vanaf nu de communicatie met de huurder. Geen zorgen over de kosten van het incassobureau, deze komen op naam van de huurder. Wat een incassobureau verder doet, is een of meer aanmaningen sturen om er zo voor te zorgen dat de huurder alsnog betaald. 

Stap 3: stap naar de rechter

Vaak is het inzetten van een incassobureau zeer effectief en hoeft het niet te komen tot een rechtszaak. Toch blijven er zaken die uiteindelijk bij een rechter terechtkomen. Dit heeft te maken met dat de huurder de huur niet (of maar voor een klein deel) heeft betaald, ondanks het werk van het incassobureau. Is dit het geval, dan kun je kiezen om naar de rechter te stappen. De zaak komt dan voor de kantonrechter. De rechter bekijkt dan de zaak en of het toegestaan is om over te gaan op de ontbinding van de huurovereenkomst

Dit is de officiële procedure voor een verhuurder bij een huurachterstand

Stap 4: inschakelen van een deurwaarder

In de fase na de rechter komt de deurwaarder kijken. De deurwaarder overhandigt de uitspraak van de kantonrechter persoonlijk aan de huurder van de woning. Dit geldt als laatste waarschuwing om de woning zelf te ontruimen en te verlaten. Wanneer de huurder dit weigert, dan komt stap 5 aan bod. 

Stap 5: ontruiming van de woning 

Het laten ontruimen van de woning zal niet heel snel voorkomen. Maar mocht het zo zijn dat de huurder een achterstand heeft van meer dan drie maanden, dan komt de optie ontruiming op tafel. Dit mag je niet zomaar doen, hier heb je een ‘ontruimingsvonnis’ voor nodig. Dat is een uitspraak van de kantonrechter, waarin deze toestemming geeft om de woning te laten ontruimen. Dit mag je als verhuurder niet zelf doen, dit regelt de deurwaarder samen met de politie. 

We hopen dat je als verhuurder nooit in deze positie terecht komt, maar mocht het zo zijn dan is het handig om de stappen uit dit artikel te volgen. 

Gerelateerde artikelen

Back to top button