Algemeen

AOW 2021

Story Highlights
  • AOW bedragen verschillen per situatie
  • Vijftig jaar in ons land verblijvend geeft recht op AOW
  • Al dan niet met een toeslag

In de Algemene Ouderdomswet (AOW) wordt het verplicht, collectieve ouderdomspensioen dat als basis dienst voor Nederlandse ouderdomspensioenen geregeld. De bedragen veranderen per jaar. Laten we kijken naar de AOW 2021.

AOW echtpaar 2021

Hoe zit het bijvoorbeeld met  het AOW echtpaar in 2021? Ben je getrouwd of samenwonend, dan krijg je met heffingskorting een nettobedrag van 832,62 uitgekeerd. Zonder heffingskorting is dat 663,53 euro netto.  Ben je getrouwd of samenwonend en krijgt je partner nog geen AOW en krijg je geen toeslag, dan krijg je met heffingskorting ook een bedrag van 832,62 euro uitgekeerd en geldt zonder deze korting eveneens een bedrag van 883,53 euro.  Ben je getrouwd of samenwonend en geldt voor jou de AOW toeslag dan krijg je elke maand netto een bedrag van 1572,01 en zonder heffingskorting 1307,68 euro overgemaakt.  Deze regeling is alleen geldig als je voor 2015 al AOW ontving. Deze toeslag voor koppels geldt als het gezamenlijke inkomensgrens uit kwam, een grens die bepaald is op 1457,09 euro en de partner nog geen AOW ontving.

AOW uitbetaling

Bovenop de AOW uitbetaling kun je een toeslag krijgen als je partner nog niet de AOW leeftijd bereikt heeft en je getrouwd bent, samenwoont of een geregistreerd partnerschap hebt. Ook moet je woonachtig zijn in Nederland. Je partner heeft bovendien geen inkomen of minder dan 1457,09 euro of minder dan 809,81 euro inkomsten uit overige zaken zoals uitkering of pensioen.

AOW bedragen

De AOW bedragen die uitgekeerd worden verschillen dus nogal. Zo is er nog de situatie mogelijk dat je getrouwd bent of samen woont en je alleen AOW toeslag krijgt. Deze regeling geldt alleen voor jou als je voor 2015 al AOW ontving. In dat geval krijg je met heffingskorting  1507,60 euro per maand en zonder heffingskorting 1243,27 euro per maand.

AOW voor alleenstaanden

Ben je alleenstaand, dan krijg je met heffingskorting een bedrag van 1218,19 uitgekeerd. Zonder heffingskortingen is dat 970,27 euro. Als je aanspraak wilt maken op een AOW uitkering, dan moet je vijftig jaar binnen Nederland gevestigd zijn geweest. Die vijftig jaar is gebaseerd op de algemene werkzame leeftijd, gerekend vanaf vijftig jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd.

Twee procent opbouw per jaar

Elk jaar wordt 2 procent opgebouwd. Ben je van de vijftig jaar bijvoorbeeld tien jaar in het buitenland geweest, dan heeft dat invloed op de hoogte van de uitkering. Overigens geldt de AOW opbouw en recht op AOW voor iedereen die binnen Nederland verblijft. Dus ook voor de mensen met een vreemde nationaliteit.

Gerelateerde artikelen

Back to top button