Ondernemen

Wat is een exploitatiebegroting?

Story Highlights
  • Ga je winst of verlies maken de komende drie jaar?
  • Welke omzet moet je halen?
  • Exploitatiebegroting in vijf stappen

Door het maken van een exploitatiebegroting maak je inzichtelijk of je de komende drie jaren winst of verkies verwacht te maken. Je zou een dergelijke begroting ook een vertaling van jouw ambities kunnen noemen, maar dan uitgedrukt in getallen. De exploitatiebegroting wordt ook wel exploitatiebegroting genoemd.

Exploitatiebegroting betekenis

Maak je een exploitatiebegroting, dan moet duidelijk worden welke omzet je tenminste moet halen om alle kosten te kunnen dekken en om winst te maken. Dat is in essentie de exploitatiebegroting betekenis. Je maakt deze begroting vooral voor jezelf en – mocht dat aan de orde zijn- voor externe geldschieters. De begroting laat je onderdeel uitmaken van je financieel plan. In vijf stappen kun je al een exploitatiebegroting maken. Eerste stap is het bepalen van de omzet; je probeert vast te stellen wat de komende drie jaar de omzet naar verwachting zal zijn. De tweede stap is het bepalen van de inkoopwaarde. Je bepaalt de inkoopkosten en trekt die af van de omzet zoals je die bedacht had. Je hebt nu ook meteen de brutowinst vastgesteld.

Een exploitatiebegroting maken

Een exploitatierekening maken gaat verder met het inzichtelijk maken van het bedrijfsresultaat. Je telt nu alle kosten bij elkaar op; dus de kosten voor de huur van een personeels- of bedrijfsruimte, de kosten voor internet en telefoon en die van de verzekeringen. Vergeet de waardevermindering van de bedrijfsmiddelen niet als kosten op te voeren. Dit kan prima onder de noemer afschrijvingen. Je trekt nu alle kosten af van de brutowinst. Het resultaat is nu het bedrijfsresultaat. Vervolgens ga je de nog te betalen belasting aftrekken van het bedrijfsresultaat. Je moet dan denken aan de inkomstenbelasting als je zelfstandig bent, een eenmanszaak hebt of een vof hebt. Je bruto inkomen moet op dat moment voldoende zijn om van te leven, inclusief dus de inkomstenbelasting en de premieheffing bij een vof en in het geval van een eenmanszaak.  Je kunt altijd een exploitatiebegroting maken, zo is ook het maken van een exploitatiebegroting horeca gemeengoed geworden.

Exploitatiebegroting horeca

Vervolgens bepaal je het gedrag dat nu resteert. Dit is de nettowinst die je verwacht. Zo gaat het maken van een exploitatiebegroting dus. Bij het opstellen van een dergelijke begroting is het goed om uit te gaan van verschillende en realistische scenario’s. Heb je al opdrachten of orders binnengesleept, plaats die dan onder de noemer toelichting in de begroting. Verder is het goed te weten dat de personeelskosten ongeveer dertig procent hoger zijn dan het brutoloon. Dit verschil zit ‘m vooral in de kosten voor het pensioen en de werkgeversverzekering.

Iets anders is een liquiditeitsbegroting

Voor de goede orde, een exploitatiebegroting is dus iets anders dan een liquiditeitsbegroting. In een dergelijke begroting begroot je namelijk per jaar. In een liquiditeitsbegroting kun je iemand per maand of kwartaal de inkomsten en uitgaven zien. Uiteindelijk kom je zo dus ook op een overzicht per jaar. Je vermeldt nu de btw bedragen in een aparte kolom. Op die manier geef je nog eens extra inzicht in de btw verrekening, die elk kwartaal opnieuw plaatsvindt. Zo bied je nog specifieker inzicht in de cijfers dus.

Gerelateerde artikelen

Back to top button