Overig

Sociaal leenstelsel uitgelegd

Story Highlights
  • In plaats van basisbeurs nu sociaal leenstelsel
  • Lenen tegen een zeer lage rente
  • Maak studeren niet te duur, werp geen drempel op

Nadat lange tijd sprake was van een basisbeurs als het ging om studiefinanciering, is tegenwoordig sprake van een sociaal leenstelsel. Dit is vanaf het schooljaar 2015/2016 het geval. De focus ligt zoals de naam al doet vermoeden bij het sociaal leenstelsel meer op het lenen van geld voor de studie. Voorheen werd de basisbeurs nog wel eens als gift beschouwd. Lenen volgens het sociaal leenstelsel is wel aantrekkelijk vanwege de lage rente.

Hoe werkt het sociale leenstelsel

Sinds het sociale leenstelsel er is, kun je geld lenen voor je studie en levensonderhoud. Je kunt echter nog maximaal 1.100 euro lenen van DUO. Om die reden is formeel ook sprake van het sociaal leenstelsel DUO. Je bouwt door te lenen inderdaad een schuld op. Die schuld mag je aflossen over een periode van liefst 35 jaar. De rente staat nu op 0 procent, hetgeen het nog aantrekkelijker maakt om te lenen.

Sociaal leenstelsel voordelen

Het sociaal leenstelsel heeft een aantal voordelen, zeker ook voor de overheid. Die is zo minder geld kwijt namelijk. Op de lange termijn wordt de leensom immers terugbetaald. Netto is de overheid dus niets kwijt. De overheid houdt nu geld over, geld dat ze kunnen besteden aan andere zaken. De verbetering van de kwaliteit van het onderwijs zou bijvoorbeeld prima mogelijk zijn. Nog een voordeel is dat alleen de studenten die het echt nodig hebben nu geld lenen. Bij de basisbeurs kreeg in principe iedereen hetzelfde, er was alleen verschil of je thuis- of uitwonend was. Voordeel voor de studenten is de rente die 0 procent is. Nadelen? Die zijn er ook. Studeren wordt duur voor de student en ouders en om financiële redenen kunnen sommige studenten nu niet doorleren.

Zorgen dat de drempel om te studeren niet te hoog wordt

Als studeren duurder wordt, is men bang dat de drempel naar studeren hoger wordt. Door de kosten van een studie zo hoog te maken voor de aanvang van een studie, wordt het gewoon minder aantrekkelijk voor mensen om door te leren. Daardoor kunnen er op termijn minder hoog opgeleide mensen komen die dus minder goed betaalde banen krijgen en zo minder belastinggeld betalen. Dat geeft nog een extra risico; het kan dan zijn dat de student de lening uiteindelijk niet terug zal betalen, Als het namelijk niet lukt om de lening binnen een termijn van veertig jaar terug te betalen, dan wordt de lening kwijtgescholden. Zaak dus de drempel om te gaan studeren niet te hoog te laten worden.

Argumenten voor het leenstelsel

Het tegen aantrekkelijke rente lenen en het feit dat alleen de studenten die het nodig hebben zijn argumenten die voor het leenstelsel spreken. Dat geldt eveneens voor het feit dat de aflosperiode niet direct ingaat na de studie. Je hoeft namelijk pas af te lossen op het moment dat je het minimumloon verdient, met andere woorden: als je een baan hebt. Je hoeft de eerste paar jaren toch al niet te betalen, de eerste jaren worden als opstartfase beschouwd.

Diploma moet binnen tien jaar betaald worden

Wat gebleven is bij het sociaal leenstelsel is dat reizen met het openbaar vervoer gratis is, mits het diploma maar binnen een periode van tien jaar gehaald wordt. Naast gratis openbaar vervoer is er eventueel een aanvullende beurs. Studenten met ouders die samen minder dan 30.000 euro verdienen, kunnen 365 euro per maand gratis lenen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button