Overig

Het belang van een BHV cursus

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Toch kan een ongeluk veel schade aanrichten. In Nederland zijn er jaarlijks ongeveer 6.000 slachtoffers bij ongevallen op het werk. Om deze reden is het erg belangrijk dat er juist gehandeld wordt bij een ongeval. In Nederland is ieder bedrijf verplicht om te voldoen aan de arbowetgeving. In deze wetgeving wordt onder andere vastgesteld dat ieder bedrijf een bedrijfshulpverlener (BHV’er) moet hebben met een afgeronde BHV cursus. Deze BHV’er weet tijdens een ongeval precies hoe hij of zij moet handelen. Hierdoor is de kans op ernstige schade zo minimaal mogelijk.

Enorm snel kunnen handelen

Op een plek waar gewerkt wordt, is de kans op een incident reëel. Met name op plaatsen waar er producten worden vervaardigd, kan er onverhoopt een ongeluk gebeuren. In dit geval is het belangrijk dat er zo snel mogelijk gehandeld wordt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat iemand flauw valt of dat er een grote wond ontstaat. Hoe sneller er gehandeld wordt, hoe groter de kans is dat de schade meevalt. Hulpdiensten kunnen helaas niet altijd even snel reageren, omdat het bedrijf verder van het ziekenhuis af kan zitten. Als de bedrijfshulpverlening goed op orde is, hoef je niet op de hulpdiensten te wachten. De eerste stappen kunnen dan al direct ingezet worden. Als de hulpdiensten op een gegeven moment aankomen, kunnen zij het direct verder overnemen.

Hoe wordt je een BHV’er?

Om een BHV’er te worden, volg je een BHV cursus. Tijdens deze cursus wordt je opgeleid om allerlei verschillende ongevallen te kunnen oplossen. Zo wordt je bijvoorbeeld getraind om preventief te leren denken. In veel gevallen kan er namelijk veel voorkomen worden, als een bedrijf goed ingericht is. Als er bijvoorbeeld brand uitbreekt, moeten alle vluchtroutes kenbaar zijn en veilig genoeg zijn. Een BHV’er wordt hier goed voor opgeleid en weet precies hoe dit in zijn werk gaat. Daarnaast wordt een BHV’er ook geleerd hoe een verband aangelegd moet worden en wat hij of zij moet doen als iemand een hartaanval krijgt. Dit komt natuurlijk niet dagelijks voor, maar het kan wel van levensbelang zijn op het moment dat het gebeurd. 

Hoe kan een BHV’er het verschil maken?

Zoals al eerder vermeld, leert een BHV’er verschillende skills. Allereerst leert het preventief denken. Voor bedrijven is het belangrijk dat er vluchtroutes zijn en dat deze ook veilig genoeg zijn. Een BHV’er wordt opgeleid om hier goed op te kunnen controleren. Doordat de BHV’er toeziet op een veilige omgeving, worden er veel problemen voorkomen. Daarnaast kan de BHV’er ook zijn of haar kennis overbrengen op het personeel van het bedrijf. Hierdoor kan iedereen in een veilige omgeving werken, en ontstaan er zo min mogelijk bedrijfsongevallen.

Is een BHV’er niet overbodig?

Het lijkt wellicht in sommige situaties dat een BHV’er overbodig is. Als we echter naar de cijfers in Nederland kijken, zien we een heel andere blik. Jaarlijks zijn er in Nederland tussen de 7.000 en 8.000 reanimaties buiten het ziekenhuis. Daarbij komen ook nog eens 115.000 meldingen van brand. Een BHV’er weet in deze situaties precies wat hij of zij moet doen. Hierdoor ben je als werknemer beter beschermt en weet je zeker dat je in de goede handen terecht komt als er een ongeval plaats vindt.

Gerelateerde artikelen

Back to top button